ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR WWW.WERELDVANWIJN.NL

ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.wereldvanwijn.nl. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wereld van Wijn kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

GEBRUIKERSACCOUNT

Door te registreren kunt u kostenloos Gebruiker worden van Wereld van Wijn. U krijgt hiermee toegang tot meer uitgebreide functionaliteit van de site. U kunt uw account te allen tijde weer opzeggen. Wereld van Wijn behoudt zich te allen tijde het recht uw account, zonder nadere toelichting, te beŽindigen.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Voor het aanbieden en leveren van diensten op deze website maakt Wereld van Wijn gebruik van persoonsgegevens. In het Privacybeleid vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.

EIGEN BIJDRAGE VAN DE GEBRUIKER

Wereld van Wijn biedt gebruikers de mogelijkheid een eigen bijdrage aan de site te leveren. Het is niet toegestaan met deze eigen bijdrage, in welke vorm dan ook, beledigingen te uiten of grof taalgebruik te uiten. Wereld van Wijn behoudt zich het recht te allen tijde en zonder nadere toelichting (delen van) een bijdrage van een gebruiker te wijzigen, danwel te verwijderen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website geniet auteursrechterlijke bescherming. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Wereld van Wijn of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Wereld van Wijn de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Als Wereld van Wijn u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Wereld van Wijn tegen aanspraken van derden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN WERELD VAN WIJN

Wereld van Wijn streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Wereld van Wijn staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en Wereld van Wijn wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand.

Wereld van Wijn wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site van Wereld van Wijn.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

EEN LINK NAAR WERELD VAN WIJN OP UW SITE PLAATSEN

U mag op uw eigen website een link plaatsen naar de startpagina van Wereld van Wijn. De webpagina waarop de link staat, moet na het volgen van de link volledig verdwijnen en de URL van Wereld van Wijn (www.wereldvanwijn.nl) moet duidelijk zichtbaar zijn.
PRIVACY BELEID VOOR WWW.WERELDVANWIJN.NL

ALGEMEEN

Wereld van Wijn neemt uw recht op privacy serieus en probeert ervoor te zorgen dat u zorgeloos deze website kunt gebruiken. Dit Privacybeleid gaat over persoonlijke informatie die verzameld wordt/kan worden op deze site. Dit Privacybeleid heeft noch betrekking op informatie die niet vergaard wordt door de Wereld van Wijn website zelf, noch op personen die niet werkzaam zijn bij de Wereld van Wijn webmaster. Wereld van Wijn kan dit Privacy Beleid op elk moment wijzigen, maar zal u van substantiŽle wijzigingen op de hoogte brengen via het e-mailadres in uw gebruikersaccount.

VERKRIJGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Om u als Gebruiker te kunnen registreren heeft de site uw voor en achternaam, een gebruikersnaam, een wachtwoord en een geldig e-mailadres van u nodig. U bent niet verplicht verdere persoonsgegevens te verstrekken indien u dat niet wilt. Wees u ervan bewust dat uw naam, uw gebruikersnaam en uw e-mailadres u persoonlijk herkenbaar maken en dat deze gegevens weergegeven kunnen worden op de website, opzettelijk (afhankelijk van de keuzes die u maakt bij het registreren) of onopzettelijk (ten gevolge van een inbraak op de gegevens door een derde).

Zoals bij iedere website kan de webmaster algemene informatie verkrijgen die opgeslagen wordt in server-logbestanden, zoals uw IP-adres, en cookie-gegevens.

HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Verplichte gegevens die u invult tijdens het registratieproces zullen worden gebruikt bij het aanmaken van een gebruikersaccount en worden opgeslagen in een database op de Wereld van Wijn server. Deze verplichte gegevens zullen (afhankelijk van uw instellingen) worden weergegeven op de website, bijvoorbeeld wanneer u een wijn heeft toegevoegd aan de wijndatabase. Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om de site aan uw behoeftes aan te passen.

Er wordt alle zorg voor gedragen dat uw gegevens niet in handen van derden vallen, tenzij nadrukkelijk uw toestemming is gevraagd, een onderdeel van de programmatuur van deze website informatie overdracht benodigd met een dienst van derden, dit wettelijk verplicht is, uw gebruik erop duidt dat u zich niet houdt aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik de rechten of eigendommen van de webmaster in gevaar brengen.

Cookie-gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie geÔnstalleerd wordt.

WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN ACCOUNTGEGEVENS

U heeft de mogelijkheid uw accountgegevens, die u tijdens het registratieproces ingevuld heeft, te wijzigen door middel van de Mijn Profiel functie van de website. U kunt te allen tijde uw account opzeggen. Uw gebruikersaccount zal dan verwijderd worden, maar gegevens die u elders op de site heeft ingevoerd, zoals een wijn in de wijndatabase, zullen blijven bewaard.

VRIJWARING

Ondanks dat dit Privacy Beleid de richtlijnen voor het omgaan met persoonlijke gegevens aangeeft en ondanks dat de webmaster er alles aan zal doen deze richtlijnen te handhaven, kan Wereld van Wijn u geen garantie geven dat deze richtlijnen te allen tijde nageleefd worden. Er kan door overmacht openbaring van persoonlijke informatie optreden. Dientengevolge kan Wereld van Wijn niet aansprakelijk worden gesteld naar aanleiding van breuk met dit Privacy Beleid.